Vô tướng là gì? Trư Ngộ năng nghĩa là như thế nào?

 • Tướng là Hình tướng của Vạn vật
 • Hầu hết mọi người theo đuổi hình tướng tốt đẹp hay tránh xa hình tướng xấu để mưu cầu Hạnh phúc.
 • Hầu hết chúng ta đều hiểu Vô tướng là đừng chấp cảnh để sinh tâm.
 • Một số lại hiểu Vô tướng là Tướng (Cảnh) chỉ là giả hợp do duyên gá tạm.
Tất cả những hiểu biết trên không phải giác ngộ về Vô tướng

Khái niệm cơ bản :

+ Tâm : là bao gồm toàn bộ phần nhận biết của Tế bào thần kinh – tới Ý (tư duy) và Thức (nhận biết, Ghi nhận quan điểm) tới Phản ứng … gọi là LỘ TRÌNH TÂM
+ Khi Tế bào mắt tiếp xúc Cảnh tướng – Phát sinh ra CẢM GIÁC HÌNH ẢNH – Nó là Tâm (Xuất hiện trong Thùy Chẩm hay còn gọi Nhãn thức ghi nhận cảm giác hình ảnh) – Sau đó Thông tin này được NIỆM đưa vào Não bộ (Ý THỨC – Tiềm thức) để xử lý.

Ý THỨC (Tiềm thức chỉ là những pha xử lý nhiều lần giống nhau của Ý thức thành lập trình sẵn)

 • Ý đón nhận để phân tích đánh giá, gán name nhãn (Hay còn gọi là Tư duy, Suy nghĩ) – Đây là TÂM (Tùy vào lượng thông tin mà bộ nhớ đã ghi lại thì Ý mới nhận định là Hơn, Kém hay Bằng với Bản Ngã (Subject) – Lúc này 100% là Tâm của bạn đang xử lý – Và 100 người có thể ra 1-100 Kết quả khác nhau so với bản ngã của họ.
+ THỨC ghi nhận tiến trình xử lý của Ý nên mới BIẾT ĐƯỢC KẾT QUẢ XỬ LÝ CỦA Ý – Từ đó ra lệnh hệ thống thần kinh và tuyến hóc môn hoạt động tạo ra CẢM GIÁC DỄ CHỊU, KHÓ CHỊU hay TRUNG TÍNH dựa vào KẾT QUẢ (Hơn, Kém hay bằng) – Thức sau đó ghi chép lại thành QUAN ĐIỂM (Kiến)
NHƯ VẬY : THỨC ghi nhận, biết về Ý (Tư duy) gọi là Ý THỨC – Và vì vậy chúng ta Biết về Ý là biết về Tâm chứ đâu phải chúng ta biết về CẢNH TƯỚNG?
 • Vì các Hóc Môn và Thần kinh hoạt động tạo ra Nội xúc dễ chịu nên chúng ra mới THÍCH DỄ CHỊU sinh ra Phản ứng là THAM và ngược lại KHÓ CHỊU là SÂN và Trung tính là SI (Chán)
 • (TÂM BIẾT CẢNH) : Và vì Tưởng Cảm giác đó là Cảnh Tướng tạo ra nên mới Chấp tướng và Lệ thuộc – Sinh ra TÀ KIẾN hay VÔ MINH.
 • (TÂM BIẾT TÂM) : Nếu hiểu là Cảm giác đó là Tâm mình thì biết nó Vô thường sinh diệt, Mặc dù có Vị Ngọt dễ chịu nhưng Nguy hiểm nếu Lệ thuộc vào nó nên Xuất ly không lệ thuộc – Đó là MINH, là Chánh Kiến.

+ Và Đây mới là TRÍ TUỆ GIẢI THOÁT của ĐỨC PHẬT – là TUỆ GIẢI THOÁT là CHÁNH KIẾN hay là MINH.

 • Vô Tánh (Tánh Không ) : Là Tâm giải thoát, mặc dù hết phiền não nhưng chỉ là Cách tạm thời, không phải là Trí tuệ – Lão Tôn Ngộ Không là Giác ngộ về Tánh Không
 • Vô Tướng (Tâm biết Tâm) : Mới là Chánh kiến , MINH là Trí tuệ giải thoát của Đức Phật. – Lão Trư Ngộ Năng là Giác ngộ về Năng (Cách gọi khác của Tâm hay Vô Tướng)

You may also like...

1 Response

 1. Admin says:

  Vô Tướng : Thấy Cảnh biết là cảm giác Tâm