Nghiệp Báo nhân quả – Oan gia trái chủ

  • Hiểu đúng về “NGHIỆP BÁO NHÂN QUẢ”
+ Hiểu sai về Nghiệp báo : Như cách hiểu hiện tại

Hiểu Đúng :
“Giang Sơn dễ đổi – Bản tính khó dời”

+ Nhiều người cho rằng bản chất thì không thể đổi, ấy thế nhưng nghiên cứu mới của các nhà tâm lý học kết luận, có thể thay đổi đặc điểm tính cách thông qua can thiệp bền bỉ và các sự kiện lớn trong đời.
  • Bản tính (Thói quen, động cơ thôi thúc bên trong) con người được Khoa học xếp hạng MBTI tức là Hầu như sẽ Không thể thay đổi do 2 nguyên nhân
  1. Mới đẻ ra: được di truyền từ nhiều Kiếp sống hay cha mẹ ông bà và cái này còn gọi là NGHIỆP BÁO
  2. Khi trưởng thành : Do thói quen sống, Kinh nghiệm sống theo quan điểm và môi trường học tập HUÂN TẬP
  • Từ bản tính này mà lối sống sẽ tiếp tục thành nếp (Thói quen) và rất khó có thể Thay đổi – Tạo ra các Kết quả hôm nay.
  • Tại sao khó thay đổi : Vì đó là Vùng cảm giác THOẢI MÁI (Comfortable Zone) khi hành động -Hay còn gọi là LỆ THUỘC VÀO CẢM GIÁC – Điều này đã giải thích rất nhiều về cơ chế THAM SÂN SI với Cảm thọ các bài trước.
  • Vậy “Nghiệp báo” này có thể thay đổi được không? Có thể nếu
  • Người đó có 1 sự quyết tâm lớn (Ý thức) khi có 1 biến cố lớn trong đời, nếu không thay đổi thì sẽ vô cùng thảm khốc. Hoặc người đó quyết tâm vì một mục tiêu lớn hoặc do ai đó quan trọng YÊU CẦU và giám sát chặt chẽ. Hoặc thay đổi nếu TRONG MÔI TRƯỜNG kỷ luật cao như 1 Khóa tu tập chẳng hạn
  • Được học Pháp và Thực hành CHÁNH NIỆM 24/24 – chuyển từ lộ trình tâm BÁT TÀ ĐẠO sang BÁT CHÁNH ĐẠO.

You may also like...