Nguyên nhân mọi xung đột giữa 2 quan điểm hay hoàn cảnh của 2 nhóm người

P.PHÁP HỌC

XUNG ĐỘT QUAN ĐIỂM, LỢI ÍCH , ỦNG HỘ giữa 2 nhóm người

 • Xã hội luôn tồn tại 3 nhóm người : 1 nhóm Ủng hộ 1 quan điểm nào đó, 1 nhóm trung dung và 1 nhóm phản đối 1 quan điểm đó. Thậm chí 3 nhóm này bằng nhau về số người.
  Ví dụ :
 • Số lượng người ủng hộ Messi và CR7 hầu như bằng nhau và họ cùng ghét nhau.
 • Số lượng người Ủng hộ Đội tuyển VN thắng và số người không muốn VN thắng gần như bằng nhau.
  Khi 1 nhóm ủng hộ đạt toại nguyện, họ hạnh phúc và số còn lại sẽ Đau khổ.
  Vậy hãy nhớ khi các bạn đang hạnh phúc với 1 Hoàn cảnh hay Quan điểm nào đó, nếu Hoàn cảnh hay quan điểm đó THẮNG THẾ thì số người ĐAU KHỔ gần như sẽ tương ứng.
  Vì vậy con người LUÔN BỊ MẤT CÂN BẰNG XÃ HỘI nếu đòi hỏi tất cả PHẢI CÙNG HẠNH PHÚC
  Nguyên nhân của mọi xung đột cũng phát sinh từ đây, và chúng ta luôn BỊ LỆ THUỘC VÀO QUAN ĐIỂM hay HOÀN CẢNH SỐNG , Bị nó Lôi kéo đi suốt đời mà KHÔNG MỘT AI TỈNH TÁO NHẬN RA
 • Nguyên nhận chính của nó là CHỮ CỦA TA, Hoàn cảnh này của TA, CR7 này của ta, Quan điểm này của ta, Kiến thức này của Ta… Vì gán tư tưởng CỦA TA nên sẽ xung đột với cái KHÔNG CỦA TA.
 • Chỉ có CHÁNH NIỆM – Hiểu Pháp về BẢN NGÃ (CỦA TA) thì mới có HẠNH PHÚC KHÔNG TỪ QUAN ĐIỂM, Không từ HOÀN CẢNH – Sống vẫn ủng hộ bên này bên kia nhưng KHÔNG CÓ Tư tưởng CỦA TA nữa – Từ đó đảm bảo tất cả LOÀI NGƯỜI ĐỀU HẠNH PHÚC NHƯ NHAU, không bị XUNG ĐỘT LỢI ÍCH.

You may also like...