Thiên đường có thật hay không?

+ Hầu hết mọi người nhầm lẫn Thiên đường là NƠI CHỐN bạn sẽ tìm được nhiều nhất hạnh phúc. Nhưng nếu gia đình bạn đang chịu đắng cay, tan nát, oan trái mà bạn Được lên Thiên Đàng và ngồi nhìn cả gia đình bạn đau khổ thì liệu bạn có Phiền não hay không? và việc bạn lên Thiên Đàng phỏng có ích gì?

+ Thế nên để lên Thiên Đàng không quan trọng bằng việc Bạn có được Giải thoát khỏi Phiền Não hay chưa, Muốn thoát phiền não thì Chỉ có con đường duy nhất là PHÁP !

You may also like...