Làm từ thiện hay phước báu như nào?

Sai lầm lớn nhất của nhân loại là luôn nghĩ người NGHÈO luôn khổ hơn người GIÀU , nên chỉ làm Phước giúp người nghèo thoát khổ, sự thực là người giàu luôn khổ hơn người nghèo nhiều lần – họ mới là người cần giúp trước

Sai lầm thứ 2 là đi làm Từ thiện cho người nghèo cứ nghĩ mình đã làm đúng và đủ
+ Sự thật người NGHÈO họ vừa KHỔ TÂM và vừa Thiếu thốn phương tiện giảm ĐAU THÂN
+ Người giàu KHỔ TÂM HƠN NHIỀU người giàu nhưng Nhiều phương tiện để Giảm đau THÂN THỂ hơn người nghèo.

Từ trước tới giờ người giàu luôn bị coi là những kẻ phải đi làm từ thiện giúp người nghèo. Họ luôn bị ganh ghét khi gặp người nghèo hơn, họ luôn bị coi là những kẻ bóc lột người nghèo. Không một ai động viên an ủi họ. Nhiều khi họ thèm khát được hạnh phúc giống những người nghèo.

Giúp người nghèo có được hạnh phúc – người nghèo đó giúp được rất ít người khác hạnh phúc theo, thậm chí họ ỷ nại mong chờ vận may tiếp theo mà không làm gì cả

Giúp người giàu Thoát khổ bằng mở Trí tuệ – họ sẽ giúp được hàng ngàn người khác hạnh phúc theo

Bồ Tát là người đi giúp kẻ KHỔ chứ không phân biệt Giàu hay Nghèo.

Đi làm Phước thiện mà phân biệt Giàu Nghèo vẫn là nhận thức của Phàm Phu chứ không phải là Bồ Tát

You may also like...