Thế nào là Thiện Pháp và Bất thiện pháp?

HIỂU ĐÚNG VỀ THIỆN PHÁP VÀ BẤT THIỆN PHÁP (ÁC PHÁP)
Liệu sống Đúng với Quy định và Luật lệ, phong tục hiện tại : Có phải đây là Thiện Pháp và làm Sai Quy định được gọi là là Ác Pháp hay không?
– Chưa chắc đâu nhé quý vị !


Hiểu cho đúng về Thiện Pháp và Ác Pháp
+ Làm đúng quy định, Luật lệ, Phong tục nhưng vẫn chưa Hiểu pháp nên vẫn Tà Niệm – THAM SÂN SI : Vẫn là Ác Pháp chứ chưa có Thiện Pháp.
+ Làm đúng quy định, Luật lệ, Phong tục nhưng Học Pháp và Chánh niệm – hết Tham Sân Si : Đây mới là THIỆN PHÁP chuẩn.
+ Vì Vậy tất cả những ai vẫn chưa Chánh niệm được hàng ngày, Làm bất cứ điều gì dù đúng quy định hay sai quy định thì vẫn là ÁC PHÁP chỉ có điều mức độ nặng nhẹ thế nào thôi.
+ Giống như Làm Từ thiện : Nhìn bề ngoài là Thiện Pháp nhưng nếu vẫn THAM SÂN SI thì việc làm từ thiện đó lại vẫn là ÁC PHÁP.
+ Giống như việc giữ Giới : Giữ giới là rất tốt nhưng nếu Giữ giới vì Sợ sau khi chết làm sai giới sẽ bị đầy đọa vào các Cõi ác hay Thân giữ giới nhưng tâm vẫn tà niệm như Ăn chay nhưng vừa ăn vừa đam mê các món ngon thì vẫn là Ác Pháp chứ không phải Thiện Pháp.

You may also like...