Ý thức, Tiềm thức và Vô thức là gì? cái gì thực sự điều khiển chúng ta?

Ý thức, Tiềm thức và Vô thức là gì? cái gì thực sự điều khiển chúng ta?

Đa số chúng ta luôn tưởng chúng ta bị điều khiển bởi Ý THỨC nhưng hầu hết hành xử của chúng ta do Tiềm thức và Vô thức điều khiển mà không biết

  • Ý THỨC : Là những quan điểm hiện tại và những tư duy hiện tại được Học tập mà có, nó đến từ Giao tiếp, cảm nhận, sách vở, Điều luật xã hội…. liên quan đến khu vực AFC (Não trước)

Khi học Pháp học, gọi là VĂN TUỆ và TƯ TUỆ

  • TIỀM THỨC : Những lập trình thói quen kinh nghiệm đã huân tập nhiều năm nhiều kiếp liên quan đến khu vực Não giữa, hệ thần kinh ngoại biên bao gồm Chính và phó giao cảm, Hạt hạnh nhân,Đồi thị và Tuyến dưới đồi và thậm chí là cuống não và có thể dùng Ý THỨC căn chỉnh nếu rèn luyện Ý CHÍ MẠNH.

Khi thực hành Pháp học liên tục thành Tiềm thức gọi là TU TUỆ hay PHÁP HÀNH và PHÁP THÀNH.

Muốn kiểm chứng xem Ai Tu tập tốt hay Lý thuyết suông rất dễ : Check tiềm thức của họ là biết (Thông qua cách họ Comments, reply, phản ứng trong quá trình trao đổi thấy họ phản ứng khó chịu, nổi xung, chỉ trích, phê phán…) ngược lại khi ai đó phê pháp chê bai – chúng ta lại phản ứng thiếu bình tĩnh hấp tấp hoặc khó chịu với những trái ý.

  • VÔ THỨC : Những lập trình sâu trong Hệ thần king tự quản thậm chí trong nhân ADN của tế bào, thường được lập trình sẵn hàng ngàn năm và không thể điều khiển được bởi ý thức.

Nội dung về TAM THỨC sẽ được chia sẻ chi tiết hôm nay vào 20h tối chủ nhật 6/6/2021 trên ZOOM https://zalo.me/g/ocercn582

You may also like...