Nghiệp là gì? Nghiệp báo nhân quả

Nghiệp là gì? Tại sao gọi là Nghiệp báo nhân quả? Bản chất Nghiệp là hệ PHẢN ỨNG của chúng ta với các Cảm giác Khó chịu, dễ chịu, Trung tính trên Thân mình nhưng tương ứng với các Hoàn cảnh bên ngoài và nhiều khi bị hiểu nhầm là Phản ứng với Hoàn cảnh bên ngoài.

Nghiệp báo nhân quả : Đó là THÓI QUEN, KINH NGHIỆM, TÍNH CÁCH, HÀNH XỬ của chúng ta từ nhiều Kiếp huân tập tới Kiếp này (Là Lượng thông tin được ghi chép lại)

Nghiệp của Thế giới và Nghiệp của Chúng ta

  • “Thế giới hay Người ta” Phản ứng với Chúng ta ra sao – Đó là Nghiệp của “Thế giới hay Người ta”
  • Chúng ta Phản ứng với “Thế giới hay Người ngoài” như nào – Đó là Nghiệp của chúng ta”
  • Vậy chúng ta Quan tâm đến “Nghiệp của Thế giới” hay Quan tâm đến “Nghiệp của chúng ta”?
    THÔNG ĐIỆP CỐT LÕI :
  • You may Change Others when You Change Yourself !

You may also like...