Tam Minh – Lục thông là gì? Hiểu đúng và sai về Thần Thông

Phần 1 : Bàn về TAM MINH

TAM MINH – LỤC THÔNG

Hiểu đúng và sai

Tam minh và Lục thông Thuật ngữ trên được coi như là những THẦN THÔNG dành cho những ai Đại giác ngộ và Giải thoát

(Hôm nay giải thích Tam Minh, còn Lục thông xin mời xem ZOOM ID vào 20h tối chủ nhật 20/6 tại đây : https://zalo.me/g/ocercn582

+Túc Mạng Minh :

  • Hiểu sai : Là Thần thông Thấy rõ các Tiền kiếp của mình, sống ở đâu, khi nào, làm nghề gì….
– Hiểu đúng : Là bình thường thông: Nhưng Thấy rõ được các lệ thuộc của mình với Cảm giác nội tại là do bị dính mắc trong các Hành động quá khứ như Lệ thuộc vào các Ký ức đẹp đẽ, đau khổ để tìm kiếm các hoàn cảnh mới tương ứng.

+ Thiên Nhãn Minh

Hiểu sai : Là Thần thông : Nhìn được Lục cõi luân hồi các chúng sinh lầm than ngụp lặn trong bể khổ ra sao ở các Cõi.
Hiểu đúng : Là Bình thường thông nhưng : Nhìn và Đọc được lộ trình tâm của chúng sinh đang tham sân si ra sao.

Lậu Tận Minh

Bậc giác ngộ có khả năng Chánh niệm được 24/24 để thoát khỏi trạng thái phiền não.

You may also like...