Tại sao chúng ta Đói và Khát?

ĐÓI KHÁT VÀ NĂNG LƯỢNG

+ Khi chúng ta đói khát và khi chúng ta cần nạp năng lượng là 2 khái niệm có thể không liên quan tới nhau. Tất nhiên là hầu hết cảm giác đói khát là do cơ thể đòi hỏi khi thiếu năng lượng. Nhưng hãy quan sát sự thật sau


+ Tại sao chúng ta đang béo phì, thừa cân nhưng vẫn ĐÓI và khi chúng ta đang Ngồi quán bia, nốc 10 vại rồi mà vẫn đòi uống thêm vì Khát bia ? Vậy Đói khát là do Thiếu năng lượng hay chỉ đơn giản là do CẢM GIÁC thói quen đòi hỏi?

+ Vậy Thiếu năng lượng – Cập nạp cho đủ theo tính toán Khoa học về số lượng Calory, Chất khoáng, Chất dinh dưỡng… là 1 chuyện và đói khát thèm ăn theo thói quen lại là một chuyện

+ Chúng ta bị CẢM GIÁC ĐÓI KHÁT chi phối mà không một ai trên cõi đời này quan sát thấy nó , nên PHỤ THUỘC HOÀN TOÀN vào nó, nó bảo mình ăn là phải cố gắng đi ăn, Nó đòi mình uống là mình phải uống mà KHÔNG QUAN SÁT được sự thật là những đòi hỏi đó là không hề do chúng ta đang thiếu năng lượng cần thiết cho sự sống cơ thể.

Pháp sẽ chỉ cho chúng ta sự thật về Thế giới Cảm giác, nơi mà chúng đang chi phối và điều khiển mọi Hoạt động của nhân loại, chứ không phải 1 Đấng tối cao nào như chúng ta nhầm tưởng.

You may also like...