Vạn Pháp do Tâm Tạo đúng hay sai?

VẠN PHÁP DO TÂM TẠO – Đúng hay sai? Nhiều người vẫn hay nói câu : “Vạn Pháp do Tâm Tạo” – có 2 nghĩa

1) Nghĩa bóng :

  • Thế giới này (1) nếu Tâm tích cực (2) thì Mọi thứ đều đơn giản, sáng rõ và suôn sẻ (1),
  • Tâm tiêu cực (2) thì Mọi việc đều nát bét (1).
  • Ví dụ Địa ngục hay Thiên đường, nó đâu có Thật, nó chỉ là các trạng thái Tâm thức khi đau khổ thì là Địa ngục và khi Hạnh phúc nó là Thiên đường.

2) Nghĩa đen : Thế giới này (1) không có thật, nó chỉ được biến hiện qua các biểu hiện của Tâm (2), tức là Tâm linh có trước và vật chất có sau. Vũ trụ này (1) hình thành bởi các biến hiện tâm sinh (2)

Nghe qua thì rất hợp lý nhưng lại sai sự thật và Hiểu đúng bản chất phải như sau

  • THẾ GIỚI THỰC TẠI con người đang sống là Cảm giác (2) – Nó được sinh ra bởi các Tế bào thần kinh giác quan (3) tiếp xúc với Thế giới Vật chất (1) hoặc (Dữ liệu tâm linh(1)) tóm lại là BÊN NGOÀI (1) và phát sinh ra CẢM GIÁC (2)
  • Thế giới thực tại (2) không phải do TÂM TẠO (2) mà là TẠO NƠI TÂM (2)

VẬY CÂU NÓI CHUẨN : Thế giới Thực tại của con người đang sống là Tạo nơi Tâm hay nói vui :
“VẠN PHÁP TẠO NƠI TÂM”

Ví dụ :

  • Mảnh đất này Tạo ra Ngôi nhà này (SAI)
  • Ngôi nhà này Tạo trên mảnh đất này (ĐÚNG)

You may also like...