Hạnh phúc là gì? có 2 loại Hạnh Phúc

Có 2 loại “Hạnh Phúc” , Việc chọn loại nào là do bạn quyết định, ấy gọi là ” Tự thắp đuốc mà đi”

  1. Hạnh phúc do Hoàn cảnh Bên ngoài đem lại – Loại hạnh phúc này là Nguyên nhân của Phiền não
  • Phiền não khi phải vất vả đi tìm nó
  • Phiền não vì khi tìm thấy nó, lóe lên chút rồi tắt (Tính không bền vững của HP1)
  • Phiền não vì không tìm được nó, mà người khác lại tìm thấy (Ghen ăn tức ở) – Đây là lý do tại sao khi anh A khoe Giàu có, Thành công, Hạnh Phúc lên Facebook, sẽ lại có người lại thấy Ghét là như vậy ?
  • 2.Hạnh Phúc do bên Trong tự đem lại (Khi thực hành Pháp) – Hạnh phúc này không mô tả được, đại ý là :
  • Tự sinh ra các Hormon Hạnh phúc khi VẮNG LẶNG các phiền não ngoài cảnh.
  • Không còn lệ thuộc vào Cảnh sắc nên Không còn bị Phiền não gì nữa – Hạnh phúc của sự Vắng mặt khổ đau.
    Cái Hạnh Phúc 2 không khó tìm, chỉ cần hiểu pháp đã giảm được 30% phiền não rồi, thực hành nữa là có thêm 60%, lúc này HP2 nó tự đến với bạn.

You may also like...