Hiểu đúng về Yêu thương và Hạnh Phúc

+ Hạnh Phúc không phải là Thích thú các Đối tượng làm mình dễ chịu mà Hạnh Phúc là Bình thản, không lệ thuộc vào các Cảm giác do các Đối tượng này là 1 nhân gây ra.

+ Yêu thương – (Từ bi) không phải là Thích thú các Hoàn cảnh dễ yêu thương mà Yêu thương là Bình thản, Không chán ghét các Hoàn cảnh mà người đời cho rằng là Bất hạnh – Đau khổ

You may also like...