Tại sao chúng ta hay Tranh cãi nhau

Nguyên nhân của việc chúng ta hay Tranh cãi đúng sai đến từ hiểu biết sai về Thế giới Thực Tại này là 1 Thế giới Vật Chất hay 7 tỷ Thế giới Cảm Thọ (Thông tin) của Từng người.

  • Có 1 Thế giới Vật Chất nhưng khi tiếp xúc với 7 Tỷ người là 7 Tỷ Ý thức khác nhau tạo ra 7 Tỷ Thế giới thực tại cảm thọ khác nhau (Gọi là nhân khác thì quả sẽ khác)
  • Vì Ý thức (Gồm Tư Duy và Thức) của chúng ta KHÁC NHAU, Khi nhìn cùng sự vật hiện tượng dù giống góc nhìn hay Khác góc nhìn vẫn sẽ Phát sinh các KẾT QUẢ THÔNG TIN KHÁC NHAU – hay Quan điểm khác nhau.
  • 7 Tỷ Thế giới Thực tại khác nhau này KHÔNG BIẾT ĐƯỢC 1 THẾ GIỚI VẬT CHẤT (Vì cái biết là Cảm thọ) nhưng cứ đinh ninh rằng MÌNH ĐÃ BIẾT ĐƯỢC THẾ GIỚI VẬT CHẤT NÀY và coi cái Biết của mình là chính xác nhất.
  • Khi 7 tỷ người này trao đổi – Thấy không giống nhau – Cố gắng thuyết phục người khác rằng, Thế giới VC đó là Thế này, Thế này, Không phải Thế kia thế kia – Nhưng sự thực THỰC TẠI THẾ GIỚI của 7 Tỷ người vì là CẢM THỌ trên Ý THỨC của Chúng Ta nên nó KHÁC NHAU – Từ đó Tranh chấp xảy ra tạo ra THÂN KHẨU Ý là Tham Sân Si. Chúng ta sẽ QUÝ MẾN AI CÓ QUAN ĐIỂM HƠI GIỐNG MÌNH và GHÉT ai có QUAN ĐIỂM KHÁC MÌNH.
  • Khi Thế giới quan của Chúng ta Giống nhau – Phát sinh cảm giác Dễ chịu – Thích người có chung Thế giới quan – Yêu quý và thân quen.
  • Khi Thế giới quan của chúng ra Khác nhau – Phát sinh cảm giác Khó chịu – Ghét người khác Thế giới quan – Tìm cách hạ nhục nhau.
  • Cái BIẾT này của Từng người tạo ra chữ : THẾ GIỚI QUAN RIÊNG CỦA MÌNH – BẢN NGÃ PHÁT SINH – Và Nó bị chi phối bởi SỰ HIỂU BIẾT SAI SỰ THẬT TRÊN.
  • Hiểu BIẾT rằng Thế giới THỰC TẠI của chúng ta đang cảm nhận chỉ là CẢM THỌ trên THÂN MÌNH, Không phải là Thế giới Vật chất – Chúng ta sẽ XUẤT LY khỏi các TRANH CÃI VÔ BỔ. Lúc này trao đổi là ĐỂ HỌC HỎI LẪN NHAU TRÊN TINH THẦN KHÔNG BỊ CẢM GIÁC CHI PHỐI.

You may also like...