Bản ngã là gì? Tư Tưởng “Của Ta” là gì?

Bản chất Bản Ngã chính là tư tưởng “CÁI NÀY CỦA TA hay CÁI KIA KHÔNG PHẢI CỦA TA” – Đó là Bản ngã, là TƯ TƯỞNG CỦA TA. Và đây chính là Nguyên nhân lớn nhất của mọi Phiền não.

TƯ TƯỞNG CỦA TA (CT/KCT) là NGUYÊN NHÂN LỚN NHẤT CỦA PHIỀN NÃO.
– Khi so sánh đúng sai, thiệt hơn thì chúng ta chưa hề có phiền não , nhưng khi nó GÁN VỚI CỦA TA hoặc KHÔNG PHẢI CỦA TA mới phát sinh Phiền não.
– Ví dụ 1 : Thấy ai đó tự dưng Giàu lên nhờ Crypto, đó chỉ là 1 thông tin đơn thuần, nhưng nếu chúng ta đối chiếu bản thân thấy Mình chưa kiếm được như họ – Tư tưởng (Của Ta/ Không Của Ta) xuất hiện
– Ngay lúc đó mình thấy Phiền não.

– Ví dụ 2 : Thấy Si Lùn Vô địch Copa còn Rô Điệu thất bại, đây là thông tin sự thật không có Phiền não nhưng khi Gán Messi và CR7 (CT/KCT) thì ngay lập tức số Fan của Rô Điệu sẽ Phiền não.Vậy cái gọi là “Nhị nguyên” của Thiên hạ đang phân biệt đúng sai, phân biệt vật này vật kia là bản chất KHÔNG CHỨA PHIỀN NÃO nhưng khi Gán tư tưởng đó với (CT/KCT) Nó sẽ phát sinh Phiền não.

You may also like...