Định là gì? Tại sao cần có kỹ năng Định?

TẬP TRUNG (Định) – Chúng ta không bao giờ có Khả năng Tập Trung quá 60s nếu cho ngồi nhắm mắt im lặng .

Không tin các bạn thử ngồi Thiền 60s xem có tập trung được vào cảm giác hơi thở không?
+ Khi cho ngồi tập trung như vậy , hầu hết não bộ khởi lên suy nghĩ về quá khứ hoặc tương lai, chứ không chịu quan sát các cảm giác của đề bài – tại sao như vậy? Tại vì chúng ta không có khả năng tập trung (ĐỊNH LỰC)

+ Muốn sống Hạnh phúc, làm việc và học tập hiệu quả, thì chúng ta cần phải biết tập trung vào đề mục, có thế chúng ta mới có thể Giác ngộ được Chân lý sự thật. nếu không chúng ta sẽ bị kéo đi bởi các Lệ thuộc dính mắc của cảm giác nội tại mà KHÔNG MỘT AI TRÊN ĐỜI NÀY THOÁT KHỎI

Quý vị thử nhắm mắt 60s giây và tập trung xem?

ĐỂ TÌM HIỂU VỀ ĐỊNH, THIỀN CHÍNH TÔNG THÌ NÊN THAM KHẢO TIẾP THEO CÁC BÀI SAU

Thiền là gì? Samadhi, Samatha, Jhana, Vipassana là gì?

You may also like...