Hiểu đúng về Giới và Luật

GIỚI VÀ LUẬT

  • Hầu hết mọi người nhầm lẫn giữa GIỚI và LUẬT trong thực hành Thiền.
    GIỚI : là sản phẩm của việc thực hành Pháp, tức là Quan sát sự thật – Có Trí tuệ thì tự dưng có Giới và Luật chuẩn.
    LUẬT : Quy định của 1 Tổ chức để việc thực hành có nề nếp hơn, có thể thay đổi tùy theo tình hình Xã hội hay thời đại.
  • Luật giúp cho việc Tổ chức tập thể nghiêm túc hơn để thực hành PHÁP tốt hơn, Nhưng luật có thể thay đổi làm sao cho Phù hợp chứ không phải ở đâu , khi nào cũng đúng cái LUẬT đó !

Vì vậy quan điểm là GIỚI – ĐỊNH – TUỆ là quan điểm không hoàn toàn đúng.

Vì nếu Giới có trước thì cần gì phải Tu tập nữa , vì Giới là cuộc sống KHÔNG CÒN THAM SÂN SI trong Lời nói, Hành Động, Việc làm, Sinh sống…. mà mục đích cuối cùng của Tu tập là Sống an lạc Không còn Tham Sân Si.

Vì Vậy phải theo thứ tự :
LUẬT LỆ – QUY ĐỊNH : Sống theo Luật quy định trong cuộc sống là Thiện lành, không vi phạm các quy định về Tu tập, việc tuân thủ này có thể ban đầu hơi khó theo, phải ép tâm để theo, nhưng vẫn phải theo QUY ĐỊNH LUẬT LỆ của 1 tổ chức Thiền như Im lặng, ăn uống thanh tịnh, không uống rượu bia, sinh hoạt tình dục, thực hành đầy đủ…

THỰC HÀNH CHÁNH NIỆM : Quan sát có tầm có tứ – Không tầm không tứ các cảm giác (Trên Thân) để có ĐỊNH LỰC ĐỦ (Sự tập trung) và từ đó quan sát (Thọ, Tâm, Pháp) thành thạo.

GIỚI : Khi có Chánh niệm thì GIỚI tự khởi lên (Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh mạng) và GIỚI NÀY cũng chuẩn LUẬT

You may also like...