Chánh niệm là gì? Hiểu đúng nhất về Chánh niệm

CHÁNH NIỆM – CHÍNH NIỆM

  • Chánh Niệm là con đường duy nhất giúp chúng ta Xóa bỏ Vô Minh để thay thế bằng MINH (Sự thật) từ đó thoát khổ hoàn toàn và gia nhập hàng ngũ “Bậc Thánh” và Niết bàn.
  • Nhưng hầu hết vẫn lơ mơ về Chánh niệm
  • Hầu hết cho rằng Chánh niệm là Hơi thở, số khác Chánh niệm là Hiện Tại…
  • Chánh niệm : là Trí nhớ chân chính đúng đắn về Những Sự thật thực tại : Thế giới thực tại chúng ta đang sống là CẢM THỌ (Cảm giác) – Nó đang diễn tiến hiện tại trên Cơ thể mình khi tiếp xúc với cảnh – Phát sinh Cảm giác và được não bộ xử lý (Tâm) để phản ứng lại với Cảnh.
+ Việc quan sát thực tại Cảm thọ trên thân qua 4 bước (Thân, Thọ, Tâm, Pháp) theo Lộ trình tâm (Bát Chánh Đạo) gọi là Chánh niệm

Như vậy :

  • Quan sát Hiện tại Thế gian : Cũng không phải chánh niệm
  • Quan sát hơi thở : Cũng không phải là chánh niệm.
  • Yêu thương, từ bi vạn vật bên ngoài mà quên cảm giác trên cơ thể mình cũng không phải là Chánh Niệm
  • Luôn luôn thay đổi tư duy từ Tiêu cực sang Tích cực mà quên quan sát cảm giác cũng vẫn không phải là Chánh niệm.
  • Sống Hạnh phúc tràn đầy mà quên quan sát Cảm giác trên thân mình cũng không gọi là Chánh niệm.

Chánh niệm vô cùng đơn giản nhưng cũng vô cùng khó cho ai chưa Thân chứng được Chánh niệm nên sẽ Tranh cãi về Chánh niệm theo quan điểm của riêng mình.

You may also like...