Địa ngục có thật hay không?

Hầu hết ai cũng trốn tránh địa ngục, thậm chí suốt ngày cầu siêu để các linh hồn siêu thoát khỏi địa ngục nhưng sự thật có ai hiểu địa ngục như thế nào và ở đâu?

+ Khi chúng ta chết thân xác, theo như truyền thuyết nói chúng ra còn “Linh hồn” và Linh hồn này không có thân xác nên KHÔNG BỊ ĐAU ĐỚN thân xác nữa, chỉ còn PHIỀN NÃO TÂM HỒN.

+ Khi đày xuống địa ngục, Không đau thân xác nữa mà chỉ còn KHỔ TÂM thôi , Nhưng nếu Chúng ta đã học Pháp rồi thì đã Hết Khổ Tâm (vì Khổ là do lệ thuộc cảm giác) thì khi xuống Địa Ngục, chúng ta không còn Khổ Tâm nữa thì Địa Ngục có ảnh hưởng gì đến Tâm của chúng ta? Vậy tại sao chúng ta lại cần phải quan Tâm đến nó là Địa Ngục hay Thiên Đàng?

+ Khi đang ở Địa ngục mà chúng ta thấy Gia đình được tôn vinh , Hạnh Phúc, Con cháu phát tài đem vẻ vang sử sách cho dân tộc, cho đồng bào thì ở dưới Địa ngục các bạn sẽ thấy ĐAU KHỔ hay HẠNH PHÚC? Vậy đó là Thiên đường ngay Địa ngục? Và vậy có cần thiết phải TRÁNH NÉ, SIÊU THOÁT khỏi địa ngục làm gì nữa không?

Pháp học có phải SOI SÁNG nhờ SỰ THẬT không? Và như vậy bạn còn quan tâm câu hỏi câu ĐỊA NGỤC CÓ THẬT HAY KHÔNG?

You may also like...