Những Comments trái chiều trên MXH

Tại sao bạn lại tức giận vô cớ với những comments trái chiều khi bạn Post 1 vấn đề lên MXH?

Khi bạn post 1 điều gì đó lên MXH, tất cả mọi comments của bất kỳ ai đều thể hiện Vấn đề của họ với quan điểm của bạn
+ Nếu comments của họ xuôi chiều : Đó chính là quan điểm của họ
+ Nếu comments của họ trái chiều : Đó cũng vẫn chính là quan điểm và vấn đề của họ, ngay cả khi họ có ý hạ thấp và coi thường quan điểm của bạn thì cũng vẫn chỉ là quan điểm và vấn đề của họ.

Vậy bạn có cần phải tức giận với những vấn đề của Người khác?
Bạn cũng không cần cố thuyết phục họ theo quan điểm của bạn vì thật ra quan điểm của bạn cũng là thứ đi cop nhặt của thiên hạ mà có !

You may also like...