Danh sắc hay Thân Tâm là gì

Cấu trúc con người Gồm 2 phần chính là THÂN (SẮC) và TÂM(DANH)

  • Gọi là THÂN TÂM hay DANH SẮC
  • Phần TÂM : Đại đa số hiểu nhầm TÂM là 1 Khối nằm ở TIM hay NÃO BỘ – Nên mới có câu : “Tâm như con vượn chuyền cành”
  • SỰ THỰC : Tâm không phải là Khối, mà là 1 LỘ TRÌNH, 1 dòng chảy xuyên suốt từ CẢNH TRẦN bên ngoài, Vì nhân duyên mà Khởi lên Tiếp xúc với Giác quan, sau đó Ghi nhận cảm giác, Niệm tra cứu vào NÃO hay Hệ thần kinh – Phát sinh TƯ DUY, Ý THỨC rồi phản ứng Thích ghét từ đó có Ý- THÂN – KHẨU (Hành động) tương ứng.
    Tâm theo HÁN VIỆT gồm : THỌ(Cảm giác) – TƯỞNG (Ghi nhận cảm giác) – HÀNH (Niệm, Tư duy, Ý, Phản ứng Tham Sân si) – Thức (Biết về Tư duy).
    Pháp học đây cũng là Phần rất khó, Không dễ hiểu đâu, các bạn cần đi học 1 khóa về LỘ TRÌNH TÂM của GOSINGA về có thể đọc được Tâm của bất kỳ ai.

You may also like...