Thế nào là Tự do Tài chính?

TỰ DO TÀI CHÍNH: Có 2 cách hiểu về Tự do tài chính

+ Hiểu theo cách thế gian : Đó là Phải kiếm 1 công việc nào đó, 1 khoản đầu tư nào đó mà KHÔNG PHẢI LÀM GÌ vẫn có tiền tiêu về đều đều. Vì cách hiểu này nên cần phải làm việc nhiều để có 1 công việc có thu nhập lớn sau đó tích lũy số tiền đó để gửi TK hay đầu tư tài chính để có thu nhập thụ động. Hoặc kiếm một công việc đội nhóm , xây tầng phễu như đa cấp để có thu nhập thụ động hoặc làm những công việc đầu tư chuyên nghiệp nhằm có tự do tài chính.

+ Hiểu theo Pháp : Đó là Không bị tư tưởng lệ thuộc ràng buộc giữa TIỀN và tư tưởng SỞ HỮU TIỀN , tức là coi Tiền chỉ là 1 phương tiện trao đổi và chỉ cần tri túc có 1 khoản vừa đủ ăn uống sinh hoạt bằng các hoạt động làm việc theo khả năng, không cần phải Lao tâm khổ tứ nhiều. Thậm chí có thể Khất thực xin ăn ngày 1 bữa và sống trong Thiền viện, hoặc các Làng thiền rất nhiều hiện nay. Hoặc các doanh nhân vẫn phải làm việc nhiều và học Kiến thức Thế gian để kiếm được rất nhiều Tiền nhưng TƯ TƯỞNG SỞ HỮU TIỀN không còn tồn tại nên TỰ DO HOÀN TOÀN TÀI CHÍNH cũng là vậy !

Phương án hiện tại : Có thể xin về Làng Bình An GOSINGA là có thể tự do tài chính suốt đời vì ở đó không cần làm gì, chỉ cần vừa làm tại Làng vừa sống trong Resort 5 sao và ăn uống suốt ngày chữ không cần phải Đầu tư vào một khoản gì đó để có Thu nhập thụ động suốt đời.

You may also like...