Tất cả mọi ngả đường đều đến Thành Rome? Liệu có đúng?

  • Có câu nói : Tất cả mọi ngả đường đều đến thành RÔM – Và dựa vào câu này nên cho rằng mọi con đường đi đều đúng, không nên chọn lựa.
  • Trong khi sự thật đó là Nghĩa đen, từ thời La Mã nhà Vua đã xây dựng Rome là Trung tâm của Châu Âu và mọi đường xá đều dẫn về nó chứ câu chuyện này KHÔNG CÓ NGHĨA ẨN DỤ về con đường dẫn tới Hạnh phúc, Thành công như chúng ta tưởng tượng ra.
  • Ngay cả nếu có nghĩa Ẩn dụ thì nên hiểu thống nhất : ROME ẩn dụ cho SỰ THẬT CHÂN LÝ – Hay Sự thật về KHỔ là do Lệ thuộc vào Cảm Thọ mà sinh ra THAM SÂN SI và con đường Diệt khổ là Chánh niệm trên THÂN để tránh Lệ thuộc vào Cảm Thọ – (Vậy Thành ROME là Biểu tượng Chân Lý)
  • Vì vậy nếu hiểu sai về CHÂN LÝ , về SỰ THẬT THỰC TẠI (Thế giới này là Cảm Thọ hay Cảm giác trên thân thể mình – Và sự Lệ thuộc sẽ dẫn tới KHỔ) thì mọi con đường sẽ không dẫn được về ROME như chúng ta ẩn dụ.
  • Vậy quý vị khi đứng trước 1 con đường, Tông phái nào đó thì hãy XEM XÉT sự thật thực tại này có phải là CẢM THỌ hay không? Nếu không thì Con đường các bạn đi sẽ xa dần ROME chứ không thể dẫn về được ROME như chúng ta muốn.
  • Ngay cả thống nhất được Chân lý, sự thật thực tại là CẢM THỌ và Khổ là sự lệ thuộc vào Cảm thọ – Thì Cũng có con đường Ngắn nhất là Chánh Niệm 4 xứ còn lại mọi con đường có thể rất xa , rất lâu thì mới tới hoặc Không bao giờ kịp tới.

You may also like...