Ý kiến trái chiều – Nguyên nhân của sự phiền não khi tranh luận

P.PHÁP HỌC

  • Ý KIẾN TRÁI CHIỀU
    Không có một Ý kiến nào trên đời này không gặp những Ý kiến trái chiều, ngay cả Những sự thật chân lý của Pháp Học.
  • Nguyên nhân là 7 tỷ người có đến 7 tỷ nguồn kiến thức khác nhau trong não bộ của họ. Được phân chia như sau
  • Đồng thuận : Trường hợp trùng quan điểm, hoặc họ đang nể người nói nên tin tưởng hoặc họ đang được hưởng lợi từ người nói nên đồng thuận.
  • Không ý Kiến : Nhóm cho rằng họ không quan tâm vấn đề đó, hoặc họ chưa có quan điểm rõ ràng…
  • Ý kiến phản đối : Dữ liệu trong não bộ họ có quan điểm ngược lại hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của họ, hoặc họ luôn có ác cảm với người nói hoặc họ cho rằng người nói có trình độ thấp hơn.
  • Như vậy Nguyên nhân chính của Phiền não là Khi chúng ta đưa ra 1 Lời nói – thì bị Ý kiến phản đối trái chiều – Chúng ta lại KHÓ CHỊU với sự thật như trên khiến PHIỀN NÃO XUẤT HIỆN,
  • Nếu hiểu biết được PHÁP – Hiểu rằng Ý Kiến trái chiều là Đương nhiên xảy ra trong xã hội, ta không còn Phiền não nữa, Ai đóng góp ý kiến thì xem xét lắng nghe, cám ơn không phản ứng ! Nếu họ chỉ phản đối kiểu “Bỏ bóng đá người” việc của chúng ta là Đừng lãng phí thời gian tranh luận.

You may also like...