Tâm si và phương pháp đoạn trừ

Tham, Sân , Si là Nguyên nhân của mọi đau khổ. Tham là Thích cảm giác dễ chịu. Sân là Ghét cảm giác khó chịu và Si là Chán cảm giác nhạt nhẽo.

Hầu hết mọi người nghĩ ngồi Thiền là để giác ngộ, để thu nạp năng lượng vũ trụ, là để khai mở luân xa, là để kết nối tâm linh….

+ Thực chất Ngồi thiền tác dụng ban đầu rõ nét nhất là thuần phục tâm Si (Là loại Tâm luôn đòi hỏi đi tìm cảm giác dễ chịu)

+ Tâm Si là cản trở rất lớn, nó khiến chúng ta luôn tìm cách Thay Đổi cảnh để tìm kiếm các cảm giác dễ chịu trong các hoàn cảnh khác nhau

.+ Đang ăn tôm hùm , cho ăn 1 tuần lại chán muốn ăn khoai nướng. Đang ngồi lại chán muốn đứng dậy. Đang bị cách ly lại chán muốn đi resort, đang ở resort lại chán muốn về nhà. Đang có 100 tỷ lại chán muốn tìm kiếm niềm vui ở 1000 tỷ. Đang ở tù lại chán muốn ra ngoài, đang ở ngoài lại chán muốn tìm cốc, hang núi để giam mình.

+ Tập ngồi 10 tiếng mỗi ngày x 10 ngày sẽ giúp ta thích nghi với tâm Si đòi hỏi.

Thiền toạ nó có ích lợi lớn như vậy. Khi ngồi quan sát sự thật về Khổ chán là do Tâm, là Cảm giác không phải cảnh : Chúng ta sẽ đỡ đi tìm kiếm cảm giác nơi Cảnh hơn mà quay về rèn luyện Chánh niệm nơi tâm, từ đó Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống, không bị lệ thuộc vào Cảnh nữa – An nhiên tự tại là vậy.

You may also like...