Khóa học Thiền Tứ Niệm Xứ năm 2022

Lịch các khóa học Thiền Tứ Niệm Xứ năm 2022 của GOSINGA Việt Nam được cập nhật liên tục tại đây, các Thiền sinh muốn tham gia các Hình thức Online hay Offline tập trung dài hay ngắn hạn nên cập nhật thông tin chi tiết tại đây

Khóa học Thiền Tứ Niệm Xứ
  1. KHÓA HỌC THIỀN TỨ NIỆM XỨ ONLINE 6 NGÀY – 9 NGÀY – 23 NGÀY của Gosinga cập nhật tại đây hàng tháng

💓Thời gian học:
👉Ca tối 20h00 ~ 22h00 mở zoom 19h00
👉Ca sáng: 5h00 ~ 7h00 mở zoom 4h45

Đăng ký ký:https://gosinga.vn/online6/
Link danh sách thiền sinh: https://gosinga.vn/danhsachk23online/
Group lớp học: https://zalo.me/g/pzrqvh805

Khóa học 23 buổi: Dành cho các thiền sinh đã hoàn thành ít nhất 1 khóa thiền Online/Offline.
Thời gian học: Ca tối: 20h00 ~22h00 bắt đầu
Chi tiết mời ấn link đăng ký: https://gosinga.vn/online23/
💓Đợn vị tổ chức: Gosinga Việt Nam.
💓Học phí: Miễn phí đào tạo
💓Hướng dẫn: Thiền Sư Nguyên Tuệ.

Quý vị thiền sinh tham gia đăng ký lựa chọn khóa học phù hợp và chia sẻ lịch các khóa thiền Tứ Niệm Xứ tới bạn bè người thân cùng tham gia. Kính chúc quý vị thiền sinh thân tâm an lạc, tinh tấn tu tập!

  1. KHÓA HỌC THIỀN TỨ NIỆM XỨ HÀNG THÁNG dành cho Doanh nhân – 2 Ngày 1 đêm
  2. KHÓA HỌC THIỀN TỨ NIỆM XỨ HÀNG THÁNG tại Hội An – Đà Nẵng năm 2022 tại Gosinga Hội An diễn ra từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2022
  3. KHÓA THIỀN TỨ NIỆM XỨ MIÊN MẬT 9 ngày đêm tại Khu Rừng Sừng Bò Sóc Sơn – Hà Nội (Khóa này Thiền tập trung tại Tịnh xá KRSB Sóc Sơn của thầy Nam vận hành – diễn ra hàng tháng
  4. KHÓA THIỀN TỨ NIỆM XỨ – Bát Chánh Đạo 9 ngày dành cho Thiền sinh mới diễn ra tại CAOFONG Kayaking Viewest Village dành cho 50 thiền sinh
  5. Mọi chi tiết lịch Thiền thì theo dõi tại NHÓM sau : https://zalo.me/g/somcap597

You may also like...