Hội chứng “THANH CAO” của những người được coi là “Ngộ Đạo”

  • Hội chứng THANH CAO là hội chứng của một số vị tự coi là “THẦY” thiên hạ, “Bậc đức cao”, hay “Bậc hiểu đạo”
  • Biểu hiện : Luôn tự coi mình là THẦY người khác và coi người khác là “con”
  • Luôn tự cho mình là “Hiểu đạo, hiểu đời”
  • Nhưng lại phạm phải sai lầm lớn mà không hề biết : Luôn phiền lòng khi xã hội làm nhiều điều ác pháp, Phiền não khi thấy người ngoài đầy rẫy “Tham sân si”, Phiền não khi người khác KHÔNG NGHE THEO Ý MÌNH khi khuyên bảo.
  • Luôn có thái độ Tiêu cực khi phán xét xã hội, ứng xử của các mối quan hệ của người hay các Hành động của người khác.
  • Luôn đi soi xét , hý luận đúng sai và chê bai chỉ trích cá nhân thay vì tập trung vào đóng góp vấn đề.
  • Sống khác người : Phải ăn mặc thế này thế nọ, Phải dùng đồ này đồ nọ, Ở nhà này nhà nọ, Trong cảnh này cảnh nọ. Thậm chí phải giống như “Phim ảnh, Kinh điển sách vở đề cập : Show cho thiên hạ thấy mình đang Sống thanh đạm thanh cao, giản dị, gần gũi, Yêu thương cây cỏ hoa lá…

You may also like...