Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế là gì?

Tứ Diệu Đế hay Tứ Thánh Đế là gì? Một góc nhìn mới về 4 Sự thật hiện tại của con người đang hiểu

4 TRỤ CỘT TRIẾT LÝ SỰ SỐNG : 4 SỰ THẬT

 • Loài người sống và phát triển theo 4 trụ cột nhận thức TÂM BIẾT CẢNH
  1- Xác định được các trạng thái Khổ tâm (Phiền não) là đến từ Già, bệnh, chết, Nghe tin xấu (bất như ý) , Chia lìa niềm vui hạnh phúc và áp lực cuộc sống vì vất vả khi Tìm kiếm hạnh phúc.
  2- Xác định nguyên nhân Khổ tâm – Hạnh phúc : Là do hoàn cảnh và ngoại cảnh gây ra với mình
  3- Mong muốn Hạnh Phúc – Trạng thái hết khổ tâm : Là Không bị những phiền não ở phần 1 ập đến.
  4- Con đường để tìm kiếm Hạnh phúc tâm : Cho rằng Hạnh phúc sẽ giúp mình Thoát khổ , mà Hạnh phúc nằm ở Ngoại cảnh nên từ khi Sinh ra – được học tập giáo dục là Phải Phấn đấu Thành công từ Công danh sự nghiệp, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, chức vị… tất cả từ Hoàn cảnh bên ngoài sẽ đem lại.
  Tuy nhiên TÂM BIẾT CẢNH là nhận thức sai lầm lớn nhất mà Hiếm khi có ai đó quan sát được sự thật này nên Cuộc sống bị kéo đi mà chúng ta không hề biết và vì thế KẾT QUẢ HẠNH PHÚC TÂM SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẠT ĐƯỢC

SỰ THẬT VỀ TỨ THÁNH ĐẾ : TÂM BIẾT TÂM

Khổ Tâm : Sinh Lão bệnh tử, Ái biệt ly, Oán Tắng hội khổ, Cầu bất đắc ý, 5 Thủ uẩn khổ. và Khổ Thân (Đau đớn thân xác) – (Hoại khổ, Khổ khổ và Hành khổ)
Tập : Nguyên nhân khổ tâm là do THAM SÂN SI (Tham đến Hoại khổ, Sân đến Khổ khổ và Si là hành khổ)
Diệt : Trạng thái Hết khổ Tâm
Đạo : Con đường Diệt khổ là Diệt THAM SÂN SI (Nơi tâm) chứ không phải CẢNH – Gọi là Tâm Biết Tâm – bằng quan sát Thân Thọ Tâm Pháp (Chánh niệm làm đầu ) – Hay Bát Chánh Đạo

You may also like...