Cảnh giác với Tình Yêu

Tình yêu có 2 loại :
1) – Yêu những cảm giác dễ chịu trên thân (NẾM NGỌT)
2) – Yêu các đối tượng bên ngoài vô điều kiện nhưng thực chất là LÀM CHO CẢM GIÁC của mình được dễ chịu theo (HƯỞNG NGỌT)

+ Tình yêu tuy làm chúng ta dễ chịu, bớt khổ đau nhưng nó là VỊ NGỌT , nó chỉ là 1 vế của Pháp và vế kia là SỰ NGUY HIỂM bởi lệ thuộc vào Vị ngọt này sẽ là BẤT HẠNH.

+ Khi thấy 1 Vế NGỌT, chúng ta thường có suy nghĩ đó chính là Chân Lý của Giác Ngộ và mục đích sống của cuộc đời nên Ca ngợi vị NGỌT của “Tình Yêu”, nhưng nó chỉ là 1 vế, nếu không TUỆ TRI rằng

1) Vị Ngọt luôn Vô thường (yêu nhau mấy cũng nhạt nhẽo khi suốt ngày bên nhau)
2) Ăn ngọt nhiều sẽ bị Sún răng : Sự Nguy Hiểm là vế 2 của NGỌT (Nếu chúng ta Lệ thuộc vào Vị ngọt)

+ Pháp chỉ ra việc quan sát các Cảm giác để không Sa đà vào phản ứng với các Cảm giác nên không để VỊ NGỌT dẫn dắt và từ đó Không xảy ra vế 2 Bất hạnh của sự dẫn dắt đó.

You may also like...