Mục đích sống , kiếm tiền làm giàu của bạn là để làm gì?

Làm giàu, kiếm tiền là để MAI SAU HẠNH PHÚC nên phải chịu khổ ngay bây giờ, cố gắng chịu đựng nghèo hèn, khổ cực – Nỗ lực phấn đấu hết mình để TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG liệu có đúng?

  • Nhiều người là phấn đấu hôm nay để Mai sau hạnh phúc nên CHỊU KHỔ trong ngày nay hy vọng TƯƠNG LAI SẼ TƯƠI SÁNG.
  • Nhưng hầu hết ngày mai đều được coi là Hôm nay Chịu Khổ – nên họ đi hết ngày này qua ngày khác chịu khổ, Không hề thấy tương lai Tươi sáng đâu cả.
  • Ngay cả khi họ đạt được MỐC TƯƠI SÁNG trong kế hoạch đã định, Nhưng khi tới mốc đó, Họ lại NÂNG CAO MỐC ĐÓ HƠN NHIỀU LẦN, để tiếp tục chịu KHỔ cho mục tiêu TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG tiếp theo – Liên tục liên tục không thể dừng lại được
  • Đây chính là Sai lầm lớn nhất của họ, Nếu biết rằng Chánh niệm ở giây phút hiện tại sẽ có Hạnh phúc và nó là TÂM chứ không phải CẢNH thì họ sẽ đạt được THOÁT KHỔ ngay bây giờ và Tại đây và mãi mãi về sau.

You may also like...

1 Response

  1. Thiên says:

    Học hỏi