Ý dẫn đầu các Pháp – nghĩa là gì? Ý là gì?

Ý DẪN ĐẦU CÁC PHÁP

  • Tại sao chúng ta thích nhìn cái đẹp như Người đẹp, cảnh đẹp và ghét nhìn người có ngoại hình xấu hay nơi ở xấu?
  • Cơ chế tiềm thức (Lập trình sẵn trong Não bộ) đã ghi nhận các Ký ức hoàn cảnh tương tự gắn với các cặp đôi CẢM THỌ – PHẢN ỨNG (Cảm giác) đó là cặp Dễ chịu – Thích thú và cặp Khó chịu – Ghét bỏ.
  • Khi nhìn thấy một Khung Cảnh đẹp như Resort – Ngay lập tức não bộ (Ý) so sánh dữ liệu cũ và nhận định ĐẸP QUÁ – cặp phản ứng DỄ CHỊU – THÍCH THÚ xuất hiện ngay khiến Thân, Khẩu của chúng ta hướng về nó và muốn được duy trì trong trạng thái đó.
  • Công việc trong tuần mệt mỏi vất vả vì Ngập trong các hoàn cảnh xấu (Liên tục Khó chịu – Ghét bỏ) nên BẠN CÓ XU HƯỚNG muốn đi Resort cuối tuần để đổi cảnh, xả Stress là NHƯ VẬY, thực chất là Tiềm thức (Ý) sẽ kích hoạt cặp đôi (DỄ CHỊU – THÍCH THÚ) nó mà thôi.
    P/s: Buổi sau sẽ nói cơ chế Tham Sân Si – Tà Định – Dục – Tà Tinh tấn – Phi Lý tác ý

You may also like...