Phân biệt giữa Ý , Thức, Tư duy, Suy nghĩ, Tư tưởng, Nhận biết, Kiến

 • 98% loài người đa số miệng luôn nói là phải có Ý thức nhưng hầu hết không biết Ý thức là gì, ở đâu.
 • (1) Phần Ý là : Tư duy, Tư tưởng, Suy nghĩ, suy diễn, tưởng tượng, so sánh, đánh giá các dữ liệu đang có
 • (2) Phần Thức : Là bộ phận ghi nhận các Tiến trình xử lý của Ý (tư duy) và đưa ra kết luận cuối cùng gọi là quan điểm (Kiến)
 • Hai phần này kết hợp với nhau gọi là Ý(1) THỨC(2)
  Như vậy nếu phần Ý (Tư duy) mà bị lập trình sai sự thật thì dẫn tới phần Thức cũng sai theo dẫn tới quan điểm Sai (Tà Kiến hay Vô Minh) – mà đó là Nguyên nhân của Phiền não.
  Muốn hết phiền não, cần Lập trình lại hoàn toàn phần (1) là Ý (Tư duy) để Ý hoạt động chuẩn theo đúng Quy luật tự nhiên (Sự thật) từ đó phần Thức (2) sẽ ghi nhận đúng sự việc – Dẫn tới quan điểm đúng (Chánh kiến hay MINH) – Từ đó hết phiền não
+ 3 Cơ chế so sánh của TƯ DUY (Ý) khiến loài người/ vật bị phiền não hay hạnh phúc với CẢNH mà không một ai nhận ra
 • Khi nhìn thấy 1 cảnh tướng, Hoàn cảnh – Phát sinh cảm giác khi Tâm trực tiếp ghi nhận – Niệm đưa vào bộ nhớ Trung tâm để xử lý thì
 • Cơ chế 1 : TƯ DUY (Ý) định vị và gán nhãn cho Vật đó để xác định nó là cái gì, tên gọi ra sao.
 • Cơ chế 2 : TƯ DUY (Ý) so sánh xem nó HƠN hay KÉM hay BẰNG với Thông tin bộ nhớ đó.
 • Cơ chế thứ 3 : Check xem cái Hơn, Kém, Bằng đó gắn với Nỗi đau, Hạnh phúc nào của MÌNH (Ngã) hay liên quan đến MÌNH đã ghi trong các ký ức (Người đời gọi là Quá khứ, chứ thực chất nó đang có sẵn trong bộ nhớ)
  Với ký ức buồn
 • Nếu nó bằng hay nặng hơn : Khó chịu – Khổ khổ
 • Nếu nó nhẹ hơn nhiều : Dễ chịu – Hạnh phúc
 • Nếu nó không có ký ức nào : Bình thường
  Ví dụ : Đang bị covid
 • Nếu nghe tin số lượng ca nhiễm tăng vọt của khu vực mình sống: Khó chịu – Khổ
 • Nếu nghe tin hết sạch covid : Dễ chịu – Hạnh phúc.
  Với ký ức Hạnh phúc
 • Nếu nó tương tự hay kém : Bình thường tới khổ
 • Nếu nó hơn : Hạnh phúc hơn
  Ví dụ :
 • Đang kiếm 10 tỷ/ tháng nhờ Coin , nếu nó kiếm được hơn 10 tỷ/tháng : Dễ chịu – Hạnh phúc
 • Nếu vẫn 10 tỷ : Bình thường
 • Nếu sụt xuống 1 tỷ : Khó chịu – Khổ
  Vì nhầm lẫn là Tâm biết Cảnh nên cơ chế TƯ DUY (ý) của loài người bị sai lầm hoàn toàn nên gọi là VÔ MINH.

You may also like...