Sự thật về Thế giới này là Vật chất hay tâm linh?

Khám phá ra sự thật thực tại này KHÔNG PHẢI VẬT CHẤT, hay TÂM LINH (Thần Thánh, Các Cõi 345D…) mà là CẢM THỌ (Cảm giác), nó là Tâm chứ không phải Cảnh.

  • Cái lá cây mình thấy đó là Mắt mình đưa vào Chẩm phân tích ra thành Hình dạng, màu sắc như vậy – Vậy đó là cảm giác hình ảnh như Máy ảnh chụp chứ nó KHÔNG PHẢI SỰ THẬT ĐÚNG VỀ LÁ CÂY.
  • Tùy vào số lượng và khả năng xử lý của Tế bào mắt mà Lá cây sẽ ra màu sắc hình dạng khác nhau.
  • Người nhiều tế bào Thoi thì ra màu xanh, Mèo ít tế bào Thoi thì nó ra màu Xám.
  • Tế bào mắt chỉ nhận ra đươc ánh sáng ở Giải quang phổ hẹp, nó không thấy được TOÀN BỘ QUANG PHỔ của Lá cây nên Hình dạng và màu sắc nó thấy cũng chỉ là QUAN ĐIỂM của Tế bào mắt và CHẨM chứ bản chất Lá cây không chỉ có hình dạng và màu sắc như vậy.
– Tế bào mắt không nhận ra được những Cấu trúc siêu nhỏ của Lá Cây như gân mạch, Hình sáng của diệp lục, lông tơ, hay nhỏ hơn là phân tử nước, oxy, các bon … và nhỏ nữa là các Nuclear bao gồm các Neutron và Proton hạt. Nên Hình dạng và màu sắc của lá cây là thứ vô cùng ÍT ỎI về sự thật LÁ CÂY được đem vào trong Tế bào mắt và CHẨM.
Tóm lại : Thế giới thực tại Quý vị đang Thấy là NHỮNG CẢM GIÁC về Hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm hay câu chuyện trong NÃO bộ khi suy nghĩ, ngủ mê … hay gọi tắt là CẢM THỌ.
  • Chính vì Tây Du Ký và câu chuyện về Tôn Ngộ Không ám chỉ cho Ý THỨC LOÀI NGƯỜI dám đòi KHÁM PHÁ THẾ GIỚI , làm chủ VŨ TRỤ – Tức là Hiểu biết Thế giới này LÀ VẬT CHẤT và bị NHƯ LAI nhốt vào bàn tay mà BAY MÃI KHÔNG RA, bản chất ẩn dụ cho việc Hiểu biết của TÔN NGỘ KHÔNG hay chúng ta cũng nhỏ bé và sai lầm trong 5 cái giác quan bé bỏng (5 ngón tay) của NHƯ LAI mà đâu có NGỘ ĐƯỢC như NHƯ LAI về THẾ GIỚI NÀY.
  • Tôn Ngộ Không (Ý thức Loài người) – Hiểu rằng Chúng ta đang thấy được VẬT CHẤT nên sẽ CHINH PHỤC được VŨ TRỤ – Cuối cùng THẤT BẠI THẢM HẠI và bị đầy xuống Cảnh KHỔ NÃO 500 năm phải nhờ Ánh sáng sự thật của P.PHÁP mới THOÁT KHỔ.
  • Giác ngộ : Hiểu rằng Chúng ta đang CẢM GIÁC được vật chất – Nên nó là TÂM MÌNH, nên không có NHU CẦU KHÁM PHÁ VŨ TRỤ hoặc có KHÁM PHÁ cũng phải hiểu rằng nó là Tâm mình cảm nhận ra, dù có dùng thiết bị hỗ trợ gì đi nữa.

You may also like...