Phật tại Tâm? có thực sự là như chúng ta vẫn nói câu này khi đi Chùa?

Khi đi Chùa hay trong hoàn cảnh mà ta ít đem lễ vật tới cúng Chùa hay Đền thì chúng ta hay nói câu cửa miệng : “Phật Tại Tâm” nghĩa là chúng ta chỉ cần Thành Tâm là sẽ được các “Ngài” vẫn biết và chứng minh.

+ Hầu hết mọi người hiểu sai câu “Phật Tại Tâm” khi cho rằng mình THÀNH TÂM thì các NGÀI SẼ CHỨNG GIÁM – Sẽ phù hộ cho những ai Thành Tâm với các Ngài.

– Mọi sướng Khổ do Tâm mình sinh khởi, là Nơi Tâm mình chứ không phải Trần cảnh – Vì vậy khi nhầm lẫn khổ đau và hạnh phúc là nơi CẢNH nên mới đuổi theo hoàn cảnh để né tránh khổ đau, tìm kiếm Hạnh phúc.

– Khi hiểu Sướng Khổ là nơi Tâm mình thì mới quán chiếu các CẢM THỌ trên thân, Không phản ứng Thích Ghét với các Cảm thọ, quan sát sự SINH DIỆT (Vô thường và Vô ngã) của nó thì sẽ Hết khổ

– Đạt được trạng thái An Nhiên Tự Tại trước mọi hoàn cảnh sống – Đó chính là NIẾT BÀN hay PHẬT

Từ đó Tuệ tri câu nói “Phật Tại Tâm” đúng sự thật.

You may also like...