Nguyên nhân chính của phiền não – Nghiệp báo luân hồi

Hầu hết chúng ta Phiền Não vì Bất Toại Nguyện (Không hài lòng) với những thứ chúng ta Kỳ VọngNhững ký ức bất toại nguyện (CẦU BẤT ĐẮC KHỔ) này chính là Nghiệp báo đi đầu thai nếu theo quan điểm của nhiều Trường Phái luân hồi.

Đây cũng chính là 1 trong 8 Nổi khổ mà hay nhắc đến trong TỨ THÁNH ĐẾ : Khổ – Tập – Diệt – Đạo mà Bất toại nguyện chính là CẦU BẤT ĐẮC KHỔ

  • Kỳ vọng về Tài sản tiền bạc : Không đạt – Không toại nguyện, nếu Đạt : Toại nguyện và Nâng mức – Khó đạt – Lại Không thoại nguyện (Hầu hết là Không toại nguyện)
  • Kỳ Vọng về Danh tiếng, Danh dự , mong được đám đông đánh giá cao mình, phụ mình – 1000 người phục nhưng 1 người không phục (Ghét) – Lại ấm ức bất toại nguyện. Nếu 1001 người phục – Nâng chỉ tiêu lên 1 triệu người – Không đạt – lại ấm ức thất vọng (Hầu hết là Không toại nguyện)
  • Kỳ vọng với công việc : Đi chia sẻ Phương pháp – Đúng chân lý sự thật – 1000 người đọc, 900 người hiểu và 100 người phản đối – Thất vọng. Nếu 1000 người hiểu – Đạt kỳ vọng, nâng chỉ tiêu lên 1 triệu người – Không đạt – Thất vọng.
    Như vậy Bất Toại Nguyện (KHÔNG HÀI LÒNG) luôn là nguyên nhân khiến chúng ta phiền não.
  • Để Đạt kết quả TỐT mà KHÔNG PHIỀN NÃO : Sáng suốt bình tĩnh lên Kế hoạch theo SMART, đi học hỏi nhiều thiên hạ, Làm việc công tâm sáng suốt bình tĩnh, KẾT QUẢ ẮT SẼ TỐT, và nếu TỐT như nào mình luôn Biết như thế, KHÔNG THẤT VỌNG – (Vì nó Sinh ra bởi Kỳ Vọng) , sau đó có thể cũng nâng cao mục tiêu theo SMART tiếp theo.
    SMART Là gì : Cụ thể rõ ràng, Có khả thi, KPI được, OKR được, Thích hợp, Thiết thực hiện tại, Đúng Phương pháp.

You may also like...