Làm từ thiện sao cho đúng Trí tuệ

Làm Từ thiện như thế nào cho đúng? Để Làm đúng thì phải có Trí tuệ Hiểu biết ?

  • Loài người có 2 nỗi khổ : Khổ Thân và Khổ Tâm
  • Khổ Thân : Do thiên tai, dịch họa, bệnh tật, va chạm đem lại, thường đa số chiếm 10% nỗi khổ hàng năm.
+ Khổ Tâm : Do bất toại nguyện, hay suy diễn nên chiếm 90% nỗi khổ hàng năm.
A) VỀ KHỔ THÂN (10%)

1) CỨU TRỢ THIÊN TAI
KHI THIÊN TAI ĐẾN, Đại đa số người bị Thiên tai chịu ảnh hưởng của nỗi Khổ Thân (Đói rét, nguy hiểm…) nên NGƯỜI LÀM TỪ THIỆN cần Ngay lập tức Nhanh chóng nhất CỨU TRỢ HỌ (Chứ không phải là Từ Thiện) – Nếu quyên góp được mà Không cứu trợ kịp thì Số tiền quyên góp không còn Ý nghĩa gì cả.
2) HỖ TRỢ ĐÓI NGHÈO : Đây là việc từ thiện đáng làm để giúp những ai còn đói nghèo Vượt qua khó khăn tạm thời nhưng chỉ nên VỪA ĐỦ SỐNG (Giảm Đói rét)
3) HỖ TRỢ HỌ HẠN CHẾ THIÊN TAI TRONG TƯƠNG LAI : Việc này nên làm nhất như Xây nhà chống lũ.

4) CHO CẦN CÂU : Cho trí tuệ, vốn làm ăn để họ tự Vượt qua đói nghèo.

😎 VỀ KHỔ TÂM (90%)

Người càng giàu có khi Khổ tâm còn nhiều hơn người bị thiên tai, hay nghèo. Không thể khẳng định được hiện tại HL và người Dân MT thì ai đang khổ tâm hơn ai?
Vậy những người Đáng cứu nhất về phần Khổ Tâm có khi chính là Những ai đang làm từ thiện với Những nỗi khổ sau :
1) Làm từ thiện vì nỗi khổ : Nhìn người khác làm Thành công quá, mình khổ vì Ghen thầm nên cũng làm để thoát khổ.
2) Làm từ thiện vì nỗi khổ : Mình sợ Tương lai ít Phước báu hơn người khác nên Làm từ thiện sẽ Gia tăng Phước báu cho mình trong tương lai.
3) Làm từ thiện vì nỗi khổ : Xót thương cho những ai đang bị đói nghèo thiên tai nghĩ rằng HỌ KHỔ HƠN MÌNH GẤP 10 lần (Trên thực tế Tâm mình vẫn đang khổ gấp 10 lần họ). – Hiểu nhầm Khổ Thân và Khổ Tâm là một, Hiểu nhầm Khổ là do Thiên tai, đói nghèo gây ra, trong khi Khổ là do tâm mình là chính.
4) Làm từ thiện vì nỗi khổ : Nhìn thấy người khác làm được ủng hộ tôn vinh ca ngợi nhiều quá, mình ít ai tôn vinh ca ngợi, sợ mất danh tiếng nên phải làm hơn họ.
Vì vậy Khi làm từ thiện phải hiểu có 2 cách làm
Cách 1 : Giúp người khác hết khổ thân (10%)
Cách 2 : Giúp người khác hết khổ Tâm (90%)

Cách mà GOSINGA đang làm là chọn cả 1 và 2 (Cả cứu trợ Thiên tai nhưng cái chính là Giúp Pháp học Thoát Khổ cho mọi người)
Khi mọi người thoát Khổ Tâm rồi, lúc đó đi Làm từ thiện với TRÍ TUỆ ĐÚNG sẽ hạnh phúc, làm từ thiện vô tư lự, không vụ lợi và vì thế sẽ KHÔNG BỊ PHIỀN NÃO KHI LÀM TỪ THIỆN kể cả thiên hạ có hiểu nhầm cũng rất vui vẻ giải trình hoặc im lặng nếu không cần thiết.

You may also like...