Hạnh phúc là gì? Định nghĩa về Hạnh phúc

  • Con người luôn mong muốn đi tìm HẠNH PHÚC và THÀNH CÔNG nhưng không mấy ai Định nghĩa và hiểu sâu sắc bản chất HẠNH PHÚC LÀ GÌ? và ý nghĩa cuộc đời đi tìm hạnh phúc bằng cách nào?
  • Hầu hết chúng ta nhầm lẫn mục đích cuộc đời là Đi tìm hạnh phúc thành công, thực chất chúng ta đi tìm trạng thái THOÁT KHỔ.
  • Khi đang gặp phiền toái, lo lắng – chỉ cần hết phiền toái lo lắng đó là chúng ta Hạnh Phúc
  • Khi gặp điều kiện KHÔNG THUẬN LỢI, chỉ cần điều kiện Không thuận lợi qua đi – chúng ta Hạnh phúc.
  • Khi gặp tuổi vận hạn – chỉ cần tuổi vận hạn đó không xảy ra chuyện gì – Chúng ta Hạnh phúc
  • Khi Đang bị bệnh tật – chỉ cần Hết bệnh là chúng ta Vô cùng hạnh phúc
  • Khi đang bị Covid, chúng ta chỉ cần hết Covid là Hạnh phúc.
  • Khi đang kiếm 1000 tỷ/ năm, chúng ta khổ khi thấy đối thủ kiếm 2000 tỷ/ năm, chúng ta phấn đấu 3000 tỷ là Thoát khổ khi so sánh với đối thủ.
  • Khi chúng ta post 1 bài, ai đó comment phản đối, chúng ta cố Reply lại giải thích cũng chỉ nhằm Thoát khổ khi muốn chứng minh là mình đúng
  • Kết luận : Như vậy chúng ta đang muốn thoát khỏi các Nỗi Khổ chứ không phải chúng ta Sống làm, kiếm tiền là Mưu cầu Hạnh Phúc và Hạnh Phúc chỉ là Cảm giác Trạng Thái khi Chúng ta THOÁT KHỔ mà thôi và muốn THOÁT KHỔ thì chỉ có cách Tuệ tri được sự sinh diệt của CẢM GIÁC, vị ngọt của nó và sự Nguy hiểm và Thoát ly khỏi Lệ Thuộc vào nó chứ KHÔNG CÓ 1 CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC để thoát khổ

You may also like...