Giác ngộ và Giải thoát là gì? Giống và khác nhau giữa 2 khái niệm này?

Giác Ngộ và Giải thoát là 2 phạm trù rất khác biệt tuy rất liên quan đến nhau – Nhưng lại rất nhiều người chưa rõ hoặc hiểu nhầm về 2 khái niệm này

+ Nhiều người vẫn nhầm lần : Giác Ngộ là Giải thoát (Niết Bàn)

+ Giác Ngộ : Có 4 dạng người

  • Dạng người chưa có tí gì trong não về Sự thật chân lý nên khi có 1 cuốn sách hay ai đó chia sẻ nếu tin vào nó – Sẽ thu nạp được lượng kiến thức này – Và nếu chỉ đi theo 1 Trường phái nào đó rất dễ may rủi, May thì đúng và Rủi thì đi xa dần chân lý.
  • Dạng người đã thu nạp rất nhiều những kiến thức giống giống chân lý nhưng thực chất là Mê lầm – nhưng quan điểm tư tưởng lại cho rằng đã đúng – Vô tình gạt bỏ tất cả những chân lý khác kể cả có đúng hay không.
  • Dạng người đã thu nạp rất nhiều những kiến thức nhưng vẫn đang ở trạng thái tìm kiếm, không bác bỏ bất cứ Triết lý nào, và từ đó tập hợp phân tích so sánh để tìm ra Chân lý đúng
  • Dạng người đã thu nạp rất nhiều những kiến thức chân lý đúng đắn- Khi có 1 hay nhiều sách vở hay chia sẻ Chân lý khác – Liền so sánh bổ sung và Giác ngộ.
Như vậy có 4 dạng người nhưng chỉ có 2 Dạng người là GIÁC NGỘ CHÂN LÝ

+ GIẢI THOÁT : Chỉ có 1 dạng người

  • Khi đã Giác ngộ, nhưng nó cũng chỉ như 1 “Cuốn sách” được bạn mua về đọc và TIN VÀO NÓ, chứ chưa hề có được kết quả nào đáng kể cả.
  • Muốn thực sự giải thoát thì cần phải “LÀM THEO SÁCH” (Chân lý) thành thục, đúc kết đó vào cuộc sống hàng ngày – Nhuần nhuyễn vài năm từ đó TẠO THÀNH PHẢN XẠ TỰ ĐỘNG như là Phản xạ ho, phản xạ đói… về những CHÂN LÝ đã Ngộ ra thì mới gọi là GIẢI THOÁT HOÀN TOÀN.
– Như vậy Giác Ngộ là 1 nhân, còn thực hành mới là nhân thứ 2 – và 2 nhân này khởi phát mới có kết quả là Giải thoát.

Thế nên Pháp học cũng là Lý thuyết Suông mà thôi, cần phải đăng ký 1 khóa của Gosinga để thân chứng kết quả mới mong có Niềm tin để hướng tới ngày Giải thoát.


Mùa dịch đang gây khó khăn cho việc thực hành tập trung, vậy quý vị đăng ký 1 Khóa Tứ Niệm Xứ của GOSINGA online qua Zoom tại đây https://gosinga.vn/

You may also like...