Giác ngộ và Giải thoát là gì? Các vị Thánh nhân giác ngộ như thế nào?

Hầu hết chúng ta nhầm tưởng Các vị Chư Thiên Thánh Thần, Phật Chúa… là người giác ngộ ra Vũ Trụ sinh diệt ra sao, Thế giới này đâu là sự thật đúng, Loài người sinh ra từ đâu đi về đâu, Lục cõi luân hồi như thế nào, Kiếp trước kiếp sau ra sao, Các tầng sống của muôn loài diễn ra như nào….

  • Sự thật các vị này đều muốn Tìm kiếm trạng thái HẠNH PHÚC và Giác ngộ về KHỔ, NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ, TRẠNG THÁI DIỆT KHỔ (Hạnh Phúc) và Con đường THOÁT KHỔ trên Tấm thân này của các vị ấy – là TÂM chứ không phải CẢNH
  • Các vị ấy đều chung 1 con đường là nghiên cứu để hiểu biết chân lý về Thực Tại Thế giới của chính chúng ta để có Hạnh Phúc đích thực.
  • Có 1 số vị đi tìm Sự thật về Thế giới bên ngoài như Vũ trụ… cũng chỉ nhằm mục đích là có Hạnh Phúc (thoát khổ) trên thân quý vị ấy.
  • Cách đây 2600 năm có 1 Vị duy nhất, đầu tiên phát hiện ra SỰ THẬT THỰC TẠI này là CẢM GIÁC trên cơ thể, Chúng ta sống bị LỆ THUỘC hoàn toàn vào nó nên mới KHỔ (Tam khổ) – Và Vị này đã Giác ngộ được Nguyên nhân, và con đường thoát khổ và đã thực hành Thành công rồi truyền lại cho Hậu thế sau này.
  • Nhưng đáng tiếc Hậu thế lại nhầm lẫn là Vị ấy giác ngộ về Vũ Trụ, Thế giới trần cảnh bên ngoài và suốt ngày Tìm Ngài để mong ngài chỉ cho họ biết Vũ Trụ ra sao, Thế giới thế nào mong được hiểu biết giống ngài.
    Hãy theo dõi tất cả các bài Pháp thì mới hiểu được đầy đủ các Chân lý về Sự thật thực tại

KHÁI NIỆM VỀ GIÁC NGỘ : Là ngộ ra 1 chân lý nào đó – Nhận ra sự thật thay vì những thứ Sai lầm trước kia – Nhận ra sự thật là NGUYÊN LÝ BẤT BIẾN về quy luật vận hành của Vạn pháp (các sự vật hiện tượng)

KHÁI NIỆM VỀ GIẢI THOÁT : Đó là Sau khi Giác ngộ, ta thực hành được quy luật vận hành đó để áp dụng vào cuộc sống, áp dụng vào chính Cơ thể và Tâm thức chúng ra 1 cách thành thục để nó TỰ NHIÊN XẢY RA không phải đấu tranh giữa Ý THỨC và những TIỀM THỨC, VÔ THỨC đã ăn sâu vào cơ thể chúng ta – THOÁT KHỎI SỰ LỆ THUỘC VÀO NHỮNG SAI LẦM HIỆN TẠI để THÂN CHỨNG ĐƯỢC CHÂN LÝ HIỆN TẠI gọi là Giải thoát

You may also like...